U, de petitionaris
Petitie

Behoud de Amsterdamse grachten voor de pleziervaart

12.227 ondertekeningen

Stichting Pleziervaart staat voor de belangen van de Pleziervaart in Amsterdam en is tegen een deel van de aangekondigde maatregelen van de Gemeente:

 1. Een verdubbeling liggeld/belasting
 2. maximaal 12 passagiers op een pleziervaartuig
 3. Tussen 23:00 en 07:00 niet meer mogen varen

Petitie

Wij

Amsterdamse booteigenaren, pleziervaarders, bezoekers en/of bewoners van de grachten van Amsterdam

 

constateren dat:

 • Dat de gemeente doorschiet in regels die de pleziervaart enorm beperkt zonder dat dit daadwerkelijke overlast oplost.

 • Het verbieden van meer dan 12 personen op een pleziervaartuig en het verbieden van varen na 23:00 (afsluiting van openbare ruimte) gaan te ver en zijn een aanslag op het vrije verkeer van personen.

 • De grachten zijn van iedereen en uitsluiten/beperken van pleziervaart (ten gunste van de commerciële rondvaart) gaat te ver.

 • Daarnaast lijkt het plan van de gemeente enkel de commerciële rondvaart ten goede te komen (zij zijn immers uitgesloten van deze maatregelen), en dat kan nooit de bedoeling zijn bij het bestrijden van overlast.

 

en verzoeken

De Gemeente in overleg met onder andere Stichting Pleziervaart naar andere maatregelen te kijken voor het bestrijden van overlast die niet de vrijheid van individuen en de pleziervaart inperken. Laat de goeden niet lijden onder de kwaden.

Het antwoord

De wethouder schreef een brief in reactie op de petitie

Het verbod om na 23:00 te varen wordt aangepast. Er wordt nu flexibel tussen middernacht en 7 uur soms een vaarverbod ingesteld als het nodig is, afhankelijk van de situatie. Het wordt ruim tevoren aangekondigd. De pleziervaart ontbrak in het overleg en de Stichting Pleziervaart wordt nu uitgenodigd voortaan ook deel te nemen. Maar het maximum van 12 opvarenden blijft nodig om te kunnen handhaven op vaarders die overlastgevende groepen vervoeren. In de Nota Varen deel 1 staan maatregelen die alle vormen van overlast op het water aan te pakken, niet alleen pleziervaart. Regulering is nodig om ruimte te houden voor recreatie op het water.

De Nota Varen is besproken in de commissievergadering van donderdag 18 april 2019. In de raadsvergadering op 8 mei is er ook een middag en avond over gedebatteerd. Uiteindelijk is de nota aangenomen door PvdA, GroenLinks, de SP, BIJ1 en D66.

Motie 105 van Vroege, Marttin en Boutkan vraagt om een ontheffingssysteem voor Amsterdammers, voor een uitzondering voor het enkele keren per jaar varen op een boot. De juridische houdbaarheid wordt onderzocht en is afhankelijk van technologie.

Motie 121 van Ceder, Boomsma en Kreuger vraagt geen tariefverhoging voor de pleziervaart voordat duidelijk is wat betere handhaving oplevert.

Een door de gemeenteraad gewenst alcoholverbod voor passagiers is door de burgemeester als disproportioneel ontraden en verworpen.

Bronnen:

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Geachte watersportliefhebber,

Zoals u wellicht weet is de Nota Varen deel 1 vrijwel ongeamendeerd aangenomen. Dit was niet onverwacht, maar dat maakt de teleurstelling niet groter. Hiermee ging de gemeente rechtstreeks tegen de 12.144 mensen in die de petitie ondertekend hebben.

Vorige week hebben we voor het eerst het Bestuurlijk Overleg met wethouder Dijksma bijgewoond. Dit is als positief ervaren. Wat opviel is dat er van de ongeveer 20 aanwezigen er slechts één of twee de bewoners representeerden, de rest namens een rederij, en wij. We kunnen dus wel stellen dat de botenbezitters van Amsterdam ondervertegenwoordigd waren en dat onze komst hoognodig is. Wij hopen een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Naast ons zal ook de HISWA deel gaan nemen aan het Bestuurlijk Overleg. Een grote, professionele organisatie, en dus een goede zaak. Wij hopen gezamenlijk op te kunnen trekken.

Wat gaat er nu voor de booteigenaren van Amsterdam per vandaag, 23 mei, veranderen:

 • Een variabele (nacht)sluiting van de gemeente. Hoe dit door de gemeente gecommuniceerd gaat worden is nog niet duidelijk.
 • Maximaal twaalf personen plus één schipper per boot.

De Amstelroute, vanaf het Oosterdok via de Schippersgracht, de Nieuwe Herengracht en de Amstel naar Ouderkerk aan de Amstel, de Kostverlorenvaartroute vanaf het Binnen-IJ via het Westerkanaal, de Singelgracht, de Kattensloot, de Kostverlorenvaart, de Schinkel en het Nieuwe Meer naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder zijn uitgesloten van bovenstaande maatregelen.

 • Vanwege (herstel)werkzaamheden aan de kades worden er een hoop vaarroutes gesloten en/of verlegd.
 • 80 nieuwe passagiersvaartvergunningen. Dit bovenop de huidige 471 vergunningen. De inschrijving hiervoor start in september 2019, worden verdeeld in 2020 en gaan in vanaf 2022.
 • Er komt een communicatiecampagne om vooral de overlast als gevolg van geluid en alcohol op het water tegen te gaan. Dit is één van de weinige maatregelen waar de Stichting Pleziervaart zich in kan vinden en een actieve rol in wil spelen.
 • Er wordt verder gekeken naar de invulling van een Amsterdams vaarbewijs. Dit wordt nog verder uitgewerkt in de Nota Varen deel 2.
 • De vignetprijzen gaan omhoog met maximaal een verdubbeling.

Een schrale troost is dat op Koningsdag een uitzondering wordt gemaakt op de 12-persoonsregel. Hoewel dit natuurlijk een meevaller is, moet het ook gezien worden als politieke koehandel: op het allerlaatst een klein beetje toegeven, zodat het college kan zeggen dat ze wel degelijk naar de oppositie en bewoners luisteren.

Wat dat betreft zien wij ook de aangenomen motie waarin werd opgeroepen om alcohol ook voor opvarenden te verbieden als een politieke truc: voer een omstreden beleid in, maar voer tegelijkertijd een nóg meer omstreden maatregel in en je hebt een goede politieke bliksemafleider. Gelukkig bleek het inderdaad een fantastiemotie maar het leidde inderdaad wel de aandacht af van de Nota Varen.

Het burgerinitiatief waarbij er werd geprotesteerd tegen het beleid van de gemeente Amsterdam was een groot succes. Hoewel wij dit niet hadden georganiseerd, hebben we wel financieel bijgedragen. Uw donaties waren hiermee goed besteed; de aandacht van de media overtrof ruimschoots onze verwachtingen. De NOS, Hart van Nederland, Powned, de Telegraaf, NRC Handelsblad, het Parool en nog vele andere media hebben over de actie bericht.

Hopelijk ziet het college in dat als zelfs landelijke media hierover gaan berichten dat het wellicht tijd is voor een moment van reflectie op haar beleid.

De vraag is nu natuurlijk: wat nu?

Tenzij er een wonder geschiedt wordt de Nota Varen deel 1 per 1 juni officieel beleid. Natuurlijk zullen wij het gesprek met de wethouder aan blijven gaan en blijven we actie voeren. Maar het lijkt dat de enige optie om dit beleid van tafel te krijgen de juridische weg is.

We gaan ons de komende weken beraden en verkennen wat de juiste stappen zijn. We verwachten spoedig verder nieuws aan te kunnen kondigen. Volg ons op onze website, Facebook en Twitter.

Tot die tijd, geniet van het water, vaar veilig en zorg niet voor overlast.

Goed Grachtmanschap!

Stichting Pleziervaart

info@stichtingpleziervaart.nl

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
07-03-2019 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Bernard Witzel 
Organisatie:
Stichting Pleziervaart 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De wethouder schreef een brief in reactie op de petitie

Het verbod om na 23:00 te varen wordt aangepast. Er wordt nu flexibel tussen middernacht en 7 uur soms een vaarverbod ingesteld als het nodig is, afhankelijk van de situatie.

+Lees meer...

Het wordt ruim tevoren aangekondigd. De pleziervaart ontbrak in het overleg en de Stichting Pleziervaart wordt nu uitgenodigd voortaan ook deel te nemen. Maar het maximum van 12 opvarenden blijft nodig om te kunnen handhaven op vaarders die overlastgevende groepen vervoeren. In de Nota Varen deel 1 staan maatregelen die alle vormen van overlast op het water aan te pakken, niet alleen pleziervaart. Regulering is nodig om ruimte te houden voor recreatie op het water.

De Nota Varen is besproken in de commissievergadering van donderdag 18 april 2019. In de raadsvergadering op 8 mei is er ook een middag en avond over gedebatteerd. Uiteindelijk is de nota aangenomen door PvdA, GroenLinks, de SP, BIJ1 en D66.

Motie 105 van Vroege, Marttin en Boutkan vraagt om een ontheffingssysteem voor Amsterdammers, voor een uitzondering voor het enkele keren per jaar varen op een boot. De juridische houdbaarheid wordt onderzocht en is afhankelijk van technologie.

Motie 121 van Ceder, Boomsma en Kreuger vraagt geen tariefverhoging voor de pleziervaart voordat duidelijk is wat betere handhaving oplevert.

Een door de gemeenteraad gewenst alcoholverbod voor passagiers is door de burgemeester als disproportioneel ontraden en verworpen.

Bronnen:

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Geachte watersportliefhebber,

Zoals u wellicht weet is de Nota Varen deel 1 vrijwel ongeamendeerd aangenomen. Dit was niet onverwacht, maar dat maakt de teleurstelling niet groter. Hiermee ging de gemeente rechtstreeks tegen de 12.144 mensen in die de petitie ondertekend hebben.

Vorige week hebben we voor het eerst het Bestuurlijk Overleg met wethouder Dijksma bijgewoond. Dit is als positief ervaren. Wat opviel is dat er van de ongeveer 20 aanwezigen er slechts één of twee de bewoners representeerden, de rest namens een rederij, en wij. We kunnen dus wel stellen dat de botenbezitters van Amsterdam ondervertegenwoordigd waren en dat onze komst hoognodig is. Wij hopen een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Naast ons zal ook de HISWA deel gaan nemen aan het Bestuurlijk Overleg. Een grote, professionele organisatie, en dus een goede zaak. Wij hopen gezamenlijk op te kunnen trekken.

Wat gaat er nu voor de booteigenaren van Amsterdam per vandaag, 23 mei, veranderen:

 • Een variabele (nacht)sluiting van de gemeente. Hoe dit door de gemeente gecommuniceerd gaat worden is nog niet duidelijk.
 • Maximaal twaalf personen plus één schipper per boot.

De Amstelroute, vanaf het Oosterdok via de Schippersgracht, de Nieuwe Herengracht en de Amstel naar Ouderkerk aan de Amstel, de Kostverlorenvaartroute vanaf het Binnen-IJ via het Westerkanaal, de Singelgracht, de Kattensloot, de Kostverlorenvaart, de Schinkel en het Nieuwe Meer naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder zijn uitgesloten van bovenstaande maatregelen.

 • Vanwege (herstel)werkzaamheden aan de kades worden er een hoop vaarroutes gesloten en/of verlegd.
 • 80 nieuwe passagiersvaartvergunningen. Dit bovenop de huidige 471 vergunningen. De inschrijving hiervoor start in september 2019, worden verdeeld in 2020 en gaan in vanaf 2022.
 • Er komt een communicatiecampagne om vooral de overlast als gevolg van geluid en alcohol op het water tegen te gaan. Dit is één van de weinige maatregelen waar de Stichting Pleziervaart zich in kan vinden en een actieve rol in wil spelen.
 • Er wordt verder gekeken naar de invulling van een Amsterdams vaarbewijs. Dit wordt nog verder uitgewerkt in de Nota Varen deel 2.
 • De vignetprijzen gaan omhoog met maximaal een verdubbeling.

Een schrale troost is dat op Koningsdag een uitzondering wordt gemaakt op de 12-persoonsregel. Hoewel dit natuurlijk een meevaller is, moet het ook gezien worden als politieke koehandel: op het allerlaatst een klein beetje toegeven, zodat het college kan zeggen dat ze wel degelijk naar de oppositie en bewoners luisteren.

Wat dat betreft zien wij ook de aangenomen motie waarin werd opgeroepen om alcohol ook voor opvarenden te verbieden als een politieke truc: voer een omstreden beleid in, maar voer tegelijkertijd een nóg meer omstreden maatregel in en je hebt een goede politieke bliksemafleider. Gelukkig bleek het inderdaad een fantastiemotie maar het leidde inderdaad wel de aandacht af van de Nota Varen.

Het burgerinitiatief waarbij er werd geprotesteerd tegen het beleid van de gemeente Amsterdam was een groot succes. Hoewel wij dit niet hadden georganiseerd, hebben we wel financieel bijgedragen. Uw donaties waren hiermee goed besteed; de aandacht van de media overtrof ruimschoots onze verwachtingen. De NOS, Hart van Nederland, Powned, de Telegraaf, NRC Handelsblad, het Parool en nog vele andere media hebben over de actie bericht.

Hopelijk ziet het college in dat als zelfs landelijke media hierover gaan berichten dat het wellicht tijd is voor een moment van reflectie op haar beleid.

De vraag is nu natuurlijk: wat nu?

Tenzij er een wonder geschiedt wordt de Nota Varen deel 1 per 1 juni officieel beleid. Natuurlijk zullen wij het gesprek met de wethouder aan blijven gaan en blijven we actie voeren. Maar het lijkt dat de enige optie om dit beleid van tafel te krijgen de juridische weg is.

We gaan ons de komende weken beraden en verkennen wat de juiste stappen zijn. We verwachten spoedig verder nieuws aan te kunnen kondigen. Volg ons op onze website, Facebook en Twitter.

Tot die tijd, geniet van het water, vaar veilig en zorg niet voor overlast.

Goed Grachtmanschap!

Stichting Pleziervaart

info@stichtingpleziervaart.nl

EINDE REACTIE

26-05-2019

Tijd voor actie!

Beste watersportliefhebber,

eerder dit jaar heb jij samen met 12.000 anderen je stem laten horen tegen de nieuwe Nota Varen. Hier is tot op heden nog niet genoeg naar geluisterd.

+Lees meer...

Vandaag is het tijd om de volgende stap te zetten.

Grootschalige officiële demonstratie Vandaag van 19:00-21:00 uur zal er een grootschalige officiële demonstratie plaatsvinden op de Herengracht. Wij roepen jullie op om hierbij aanwezig te zijn, met of zonder boot!

Vanaf 19:00 uur zal de brug van de Vijzelstraat/Herengracht worden geblokkeerd waardoor wij ongestoord kunnen demonstreren voor de Ambtswoning van Femke Halsema. Op het moment van berichtgeving hebben zich ruim 50 boten aangemeld om bij dit protest aanwezig te zijn. Ook de politie en waternet verlenen medewerking aan deze demonstratie en hebben toegezegd geen boetes te zullen uitschrijven voor het blokkeren van de doorvaart.

Waarom vandaag? Morgenavond wordt in de gemeenteraad gestemd over deze nieuwe vaarregels. Om jouw eerdere ondertekening van de petitie kracht bij te zetten is het van groot belang dat je de gemeenteraadsleden oproept om de juiste stem uit te brengen. Dit kunnen wij het best doen door grootschalige media-aandacht te trekken. Bij de demonstratie zullen onder andere AT5, Parool, de Telegraaf en Hart van Nederland aanwezig zijn.

Wat kan ik doen om te helpen? De opkomst is van enorm belang. Daarom is het essentieel dat jij er vanavond bij bent. Roep ook vooral je vrienden en bekenden op om, het liefst per boot, hun stem te laten horen.

Ik heb geen boot, wat nu? Het is van enorm belang dat jij hier, ook zonder boot, bij bent! Dit laat jouw stem en betrokkenheid voor dit probleem zien. Tevens hebben de ruim 50 booteigenaren aangegeven open te staan om extra demonstranten aan boord te herbergen. Dit uiteraard tot een zeker maximum en met de veiligheid voorop. Overleg altijd eerst met de schipper.

Goed grachtmanschap De Stichting Pleziervaart heeft zich altijd ingezet voor goed grachtmanschap. Wij vragen jullie dan ook om je tijdens de demonstratie netjes te gedragen. Zie er samen op toe dat wij geen (onnodig) geluidsoverlast leveren en de gracht weer netjes achterlaten.

Geef je hier op

Bedankt!

07-05-2019

Overhandigd tijdens de vergadering op 7 maart 2019

Tijdens een vergadering van de gemeenteraad is op donderdagavond 7 maart 2019 de petitie overhandigd. De raadsleden over mobiliteit, luchtkwaliteit en duurzaamheid kwamen samen in een commissievergadering.

+Lees meer...
26-02-2019